Regulamin korzystania ze strony tourmed.pl 

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem"), określa zasady korzystania przez użytkowników z portalu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym URL: http://tourmed.pl  (zwany dalej: "Portalem").  

 

Podmiotem odpowiedzialnym jest Janusz Kusz ul Wiosenna 2 m 170.  03-749 Warszawa.

zwany dalej: "Administratorem".

 

Adres oraz dane kontaktowe Portalu: adres internetowy: tourmed.pl  tel: 503 434 054

 

Do korzystania z Portalu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego zwane dalej "Użytkownikami".

 

Użytkownik przed przystąpieniem do użytkowania Portalu, powinien zapoznać się z jego regulaminem i zaakceptować jego warunki.

 

Portal pozwala na korzystanie z informacji zamieszczanych na nim.

 

Wszelkie informacje publikowane na tourmed.pl są bezpłatne.

 

Każdy użytkownik może wykorzystywać i dokumentować udostępniane tu informacje do własnych potrzeb prywatnych z zaznaczeniem źródła pochodzenia. 

 

Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania lub niedostępności Serwisu. 

 

Użytkownik w przypadku wysłania wiadomości email poprzez wypełnienie właściwego formularza wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 

Administratorem Danych osobowych jest Janusz Kusz ul Wiosenna 2 m 170.  03-749 Warszawa

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację powyższych postanowień regulaminu. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - wersja aktualna regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych Serwisu. 

 

Niniejsze postanowienia regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu. 

 

Prywatność Na stronie tourmed.pl zainstalowane jest oprogramowanie do zbierania statystyk odwiedzin użytkowników. Oprogramowanie to zbiera informacje o rozdzielczości ekranu, kolorach, zainstalowanej wersji Flash i JavaScript, lokalizacji i położenia użytkowników, stron, z których wchodzą na serwis, słowach i frazach, które zostały wpisane do wyszukiwarek przed wejściem na stronę i inne tego typu informacje.